Učna pomoč

Učna pomoč

Moj svet nudi podporo za otroke z učnimi težavami in primanjkljaji. Otrokom pomagamo pri izboljšanju koncentracije, izboljšanju grafomotorike in branja. Pomagamo jim najti motivacijo in vzbuditi zanimanje za delo, za učno snov.

Pri svojem delu uporabljamo materiale montessori, vključujemo brain gym in uporabljamo metode in orodja INLPTA Learning Coachinga (The International Neuro- Linguistic Programming trainers Association) - gre za NLP spretnosti in znanja, ki pomagajo pri učinkovitem komuniciranju v trikotniku učenec-učitelj-starš, otrok-vzgojitelj-starš, različne tehnike, kako učinkovito voditi skupino, kako graditi pozitivno otrokovo samopodobo, ter metode za bolj učinkovito in preprosto učenje.

Za vsakega otroka skupaj s starši izdelamo individualen in osebno prilagojeni učni plan, ki ga po potrebi seveda sproti dopolnjujemo in prilagajamo glede na otrokove zmožnosti in njegov napredek.

Kontaktirajte nas

Telefon: 031 621 003
Email: 

Spremljajte nas

Spremljajte nas lahko preko Facebook profila in preko Instagrama:

Pišite nam:

© by Moj Svet. Vse pravice pridržane.